+370 61140558

Pranešimas Spaudai

Uždaroji akcinė bendrovė „OKTA“, pasinaudojusi ekonomikos augimo veiksmų programa „Intelektas LT+“, įdiegė laboratorinę įrangą, reikalingą skaitmeninės platformos sukūrimui ir tolimesniam vystymui .

Laboratorijos diegimo darbai truko beveik pusantrų metų ir buvo vykdomi nuo 2014 m. sausio 2 d. pagal projektą Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-04-012Laboratorinės įrangos, reikalingos skaitmeninės platformos sukūrimui ir tolimesniam vystymui, įdiegimas“.

Įsigyta įranga leis keisti valdymo sistemą, atsižvelgiant į klientų poreikius, užtikrins platų funkcinių galimybių spektrą, sukurta galimybė dirbti naudojant tiesioginės prieigos instrumentus, sutaupytas darbo laikas dėl automatizuotų įrankių, įdiegtų sistemoje, užtikrina našesnį darbą. Sukurta platforma suteiks daugiau galimybių valdant sudėtingus objektus ar procesus, susidedančius iš daugelio grandžių, jų dėka numatoma sisteminti įvairiarūšius duomenis ir atspindėti jų savybes pagal turinį, struktūrą, apimtį, ryšius, dinamiką, atsižvelgiant ir į tai, kad būtų tenkinami įvairių kategorijų vartotojų kūrybiniai poreikiai. Sukurta platforma sudaro sąlygas efektyviai valdyti skirtingų tipų projektus, atsakingi darbuotojai gali automatizuotai ir interaktyviai kontroliuoti vykdomas užduotis.

Šis projektas skatinainovacijų augimą,o tai didina mokslo įtaką IT srityje bei išsilavinusių darbuotojų paklausą. Tokiu būdu užtikrinamas esamų tyrėjų užimtumas, kuriamos naujos aukštos kvalifikacijos darbo vietos. Atliekant MTTP veiklas išauga darbuotojų kvalifikacija, o tai leidžia įmonei teikti įvairesnes ir labiau kvalifikuotas paslaugas, kurti naujas technologijas/produktus. Atitinkamai mažėja aukštos kvalifikacijos darbuotojų emigracija į kitas išsivysčiusias šalis. Didėja IT ūkio šakos, sveikatos apsaugos organizacijų  konkurencingumas, darbo našumas ir sukuriama pridėtinė vertė, mažėja “protų nutekėjimas” IT įmonių sektoriuje.

Pusė UAB „OKTA“ projektui „Laboratorinės įrangos, reikalingos skaitmeninės platformos sukūrimui ir tolimesniam vystymui, įdiegimas“ vykdyti reikalingų lėšų buvo finansuojama iš ES struktūrinės paramos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal priemonę Nr. VP2-1.3.-ŪM-03-K „Intelektas LT+“.